Πρόχειροι Υπολογισμοί

Μία βασική τεχνική για την εκτίμηση και τη βελτίωση της απόδοσης ενός συστήματος είναι οι λεγόμενοι πρόχειροι υπολογισμοί, ή υπολογισμοί στο πίσω μέρος του φακέλου (back of the envelope).

Οι πρόχειροι υπολογισμοί ειναι εκτιμήσεις βασισμένες στην κοινή λογική, κοινή γνώση, απλές μαθηματικές πράξεις, και κάποιες βασικές γνώσεις.

Παράδειγμα: Ποια είναι η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ενός αυτοκινήτου που μεταφέρει CD μεταξύ δύο εγκαταστάσεων σε απόσταση μιας ώρας μεταξύ τους;

Αν θεωρήσουμε ότι το αυτοκίνητο μεταφέρει 1000 CD, το καθένα από τα οποία περιέχει 600 Mbytes δεδομένων, ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων είναι:

1000×600 Mbyte / ώρα = 6×1011 bytes / ώρα = 1.667×108 bytes / sec = 1.333×109Mbs = 1.333×106Gps

Συνεπώς το αυτοκίνητο είναι 6 τάξεις μεγέθους γρηγορότερο από ένα δίκτυο των 1Gbs.

Παράδειγμα: Ποια είναι η παροχή νερού του Μισσισσιπή (Bentley 2000, σ. 67);

Αν θεωρήσουμε ότι το πλάτος του ποταμού στις εκβολές είναι περίπου ένα μίλι, το βάθος 20 πόδια (ή 1/250 του μιλίου) και η ροή πέντε μίλια την ώρα, υπολογίζουμε:

1 μίλι × 1/250 μίλι × 120 μίλια / ημέρα = 1/2 κυβικό μίλι την ημέρα.