Επίπεδα Βελτίωσης

Η βελτίωση της απόδοσης ενός συστήματος μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω επίπεδα, προχωρόντας από το γενικό στο ειδικό:

Όσο πιο ψηλά βρισκόμαστε στην παραπάνω λίστα τόσο πιο αποτελεσματικές είναι συνήθως οι παρεμβάσεις μας για βελτίωση της απόδοσης.